Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku, Ciężka
Miejsce: 
Żabi Szczyt Wyżni, Rysy
Název silnice: 
Tour de Niżnie Rysy
Skala: 
S - skala skitury Życzkowskiego
Wycena uzupełniająca: 
S5-
Dátum: 
2023-05-11
Pozornost: 
Na Żabi Szczyt Wyżni drogą normalną od Czarnego Stawu. Początek zjazdu nie z samego wierzchołka, a z Wyżniej Spadowej Przełączki, po przygraniowych płytach, momentami bardzo stromo, ale szeroko, do depresji spadającej z Białczańskiej Przełęczy Wyżniej. Następnie Białczańskim Kanionem do końca (przewężenie bardzo wąskie, strome i z bardzo krótkim fragmentem lodu, S5-). Dalej najkrótszą drogą do Doliny Ciężkiej, skąd przez Wagę na Rysy, z których zjazd do Morskiego Oka.
Kdo: 
Greg