Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Młynickie Solisko
Název silnice: 
Arnove rebro
Ocenění: 
V+
Styl: 
A0
Dátum: 
2022-10-17
Pozornost: 
Na pierwszym wyciągu było trochę mokro - A0.
Kdo: 
Tomasz Kręcioch, Adriana Zemanek
Klub: 
Klub Wysokogórski Kraków