Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Łomnicka
Miejsce: 
Huncowski Szczyt
Název silnice: 
Spišská cesta
Ocenění: 
IV+
Styl: 
OS
Dátum: 
2022-10-29
Kdo: 
Tomasz Kręcioch, Adriana Zemanek
Klub: 
Klub Wysokogórski Kraków