Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Smocza
Miejsce: 
Wielki Siarkan
Název silnice: 
Siarkańska Grań
Ocenění: 
III+
Dátum: 
2022-07-02
Kdo: 
Paweł Ratyński, Monika Zawistowska
Klub: 
KW Zakopane