Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Rysy
Název silnice: 
Żleb Puskasa
Wycena uzupełniająca: 
WI3/WI3+
Styl: 
OS, żywiec
Čas: 
3h
Dátum: 
2017-04-01
Pozornost: 
Dwa dolne lodospady były nieco miękkie, drugi próg przechodziliśmy tunelem z lewej strony progu między boczną ścianą żlebu, a lodem.
Kdo: 
Dawid Czyż, Sławek Ignaczak