Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Velická
Miesto: 
Velická stena
Cesta: 
Kombinacja: dół Luczy (2 wyc), góra Orolin (2 wyc)
Obťažnosť: 
V
Stýl: 
os
Čas: 
3,5h
Dátum: 
2013-07-15
Kto: 
Róża Paszkowska, Tadek Grzegorzewski, Adam Śmiałkowski