Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybieho potoka
Miesto: 
Kopa pod Bachorom
Cesta: 
Ślaski Komin
Obťažnosť: 
VII+
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Stýl: 
Os
Čas: 
3h
Dátum: 
2021-03-27
Poznamky: 
Droga o wycenie 5, A1. 3 wyciag OS PP (propozycja wyceny: M7+). Pozostałe wyciagi trudności do 5/5+ w zależności od ilości śniegu.
Kto: 
Warmuz R, Warmuz B, Skrocki R
Klub: 
Kw Wawa