Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gasienicowa
Miesto: 
Koščielcový kotol
Cesta: 
Kliś
Obťažnosť: 
IV+
Stýl: 
OS
Dátum: 
2021-03-15
Poznamky: 
1 wyciąg III, 2 wyciąg II m. IV, 3 wyciąg IV+. Zejście pierwszym żlebem orograficznie na lewo.
Kto: 
Jakub Brzosko, Dawid Byledbał
Klub: 
KW Zakopane