Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hlinská
Miesto: 
Predná Garajova lávka
Cesta: 
Komínom a žľabom
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Doplňujúce ocenenie: 
WI4+
Stýl: 
OS
Čas: 
8h
Dátum: 
2017-02-19
Poznamky: 
Podmienky v rámci možností obstojné, niekde firn a niekde sneho-hrab. Ľad slušne vytečený.
Kto: 
V.German, O.Kříž