Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rumanova
Miesto: 
Vysoká
Cesta: 
Motykova cedta
Obťažnosť: 
IV
Doplňujúce ocenenie: 
WI 3
Čas: 
2 hod
Dátum: 
2017-02-01
Poznamky: 
Super podmienky, ale ľadu už po toľkých prelezoch ubúda.
Kto: 
J.Kořínek, M.Červienka