Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pustá
Miesto: 
Zamarla turňa
Cesta: 
Motyka, Lewi Wrześniacy
Obťažnosť: 
V
Stýl: 
OS
Čas: 
5h
Dátum: 
2019-06-10
Poznamky: 
Podejscie pod ściane po śniegu, ogolnie warun genialny
Kto: 
Twardy, Ślagi
Klub: 
Tatra Hard