Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Złomisk
Miejsce: 
Tępa
Nazwa drogi: 
Andráši-Gálfy
Czas: 
5h
Data: 
2014-03-09
Kto: 
Andrzej Biborski, Stefan Siekanka