Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mięguszowiecki Szczyt Wielki
Nazwa drogi: 
Prawy Dziadek
Wycena uzupełniająca: 
V+ A1
Czas: 
8h
Data: 
2014-02-19
Kto: 
Paweł Strzelecki, Mateusz Zabłocki
Klub: 
KW Warszawa