Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Jaworowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Motyka (Komin Motyki)
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M5+
Styl: 
os
Czas: 
4h
Data: 
2014-02-03
Kto: 
Jacek Kierzkowski, Alek Barszczewski
Klub: 
KW Warszawa