Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Strzelecka Turnia, Mały Lodowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Ľavý pilier + Klasická cesta
Wycena uzupełniająca: 
IV,V-
Czas: 
1+2
Data: 
2023-07-08
Uwagi: 
Lavy Pilier na Strelecku vezu - RP (1 hodina), Klasicka cesta na Siroku vezu OS (2 hodiny)
Kto: 
Patrycja Głowacka, Martin Janáček