Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Lodowa
Miejsce: 
Lodowa Kopa
Nazwa drogi: 
Cesta k Slnku
Wycena: 
V
Styl: 
OS
Data: 
2022-09-17
Uwagi: 
Z wejściem przez Lodową Kopę na Lodowy, zejście przez ramię Lodowego.
Kto: 
Grzegorz Biedroński, Sławomir Piwowarski
Klub: 
AKPT/KW Kraków