Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Nazwa drogi: 
Niemoralny taniec
Wycena: 
VIII-
Wycena uzupełniająca: 
VIII-
Styl: 
RP
Data: 
2020-08-22
Uwagi: 
Czas najwyższy na wymianę niektórych boltów na wyciągu VII+
Kto: 
Mario&Aluth
Klub: 
Wieżos