Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Młynickie Solisko
Nazwa drogi: 
Quo Vadis
Wycena: 
VII
Styl: 
PP
Data: 
2020-07-10
Kto: 
Mario&Aluth
Klub: 
Wieżos