Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Młynickie Solisko
Nazwa drogi: 
Kamcina Cesta
Wycena: 
VI
Styl: 
OS
Data: 
2020-07-10
Kto: 
Aluth&Mario
Klub: 
Wieżos