Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Batyżowiecka
Miejsce: 
Batyżowiecki Szczyt
Nazwa drogi: 
Kutta
Wycena: 
IV+
Styl: 
klasyczny
Czas: 
4 godz
Data: 
2020-07-10
Kto: 
Stanisław Sroka, Tomasz Krzykawski
Klub: 
KW Katowice