Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hlińska
Miejsce: 
Hruby Wierch
Nazwa drogi: 
Ľadopád do Veľkej záhradky
Wycena uzupełniająca: 
WI4+/5
Styl: 
OS
Czas: 
2,5
Data: 
2020-02-09
Kto: 
Damian Granowski, Martin Janáček