Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Nazwa drogi: 
Halkova
Wycena: 
VIII
Styl: 
RP
Data: 
2019-08-09
Kto: 
Mario & Aluth
Klub: 
Wieżos