Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pusta
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Nazwa drogi: 
Motyka, Lewi Wrześniacy
Wycena: 
V
Styl: 
OS
Czas: 
5h
Data: 
2019-06-10
Uwagi: 
Podejscie pod ściane po śniegu, ogolnie warun genialny
Kto: 
Twardy, Ślagi
Klub: 
Tatra Hard