Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Dzika
Miejsce: 
Czarny Szczyt
Nazwa drogi: 
Filar Puskasa
Wycena: 
IV
Data: 
2018-07-05
Kto: 
Patrycja Głowacka, MH
Klub: 
KW Kraków