Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina (stara metoda): 
Dolina Gąsienicowa
Nazwa drogi: 
Droga Potoczka
Szczyt: 
Czuba nad Karbem
Wycena: 
V-
Czas: 
5,5h
Data: 
2017-12-16
Kto: 
R.Warmuz B. Warmuz P. Kowalski
Klub: 
KWW