Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Basztowa Igła
Nazwa drogi: 
Etyczne Dylematy
Wycena: 
VIII
Styl: 
RK
Czas: 
0,5h
Data: 
2016-08-04
Kto: 
Miroslav Peťo, Robert Vrlák