Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Nazwa drogi: 
Elina
Wycena: 
VIII
Styl: 
OS
Czas: 
2h
Data: 
2016-09-02
Kto: 
Majo Alman, Miroslav Peťo