Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Spiskich
Miejsce: 
Łomnica
Nazwa drogi: 
Hokejka
Styl: 
OS, crux - AF
Czas: 
5,5 godz.
Data: 
2015-07-31
Kto: 
Łukasz Lewczuk, Krzysztof Łowczyk
Klub: 
KWW