Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Batyżowiecka
Miejsce: 
Kończysta
Nazwa drogi: 
Wschodnią ścianą (Stwolskim Zawratem)
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
0+ (WHP), I (AP)
Styl: 
OS
Czas: 
2,5 godz.
Data: 
2015-04-15
Uwagi: 
Stwolskim Zawratem do depresji w środku ściany, dalej depresją na grań wzdłuż prawej (orograficznie) strony grzędy prowadzącej na Skrajną Stwolską Czubę (strome śniegi - dolna rampa: do 45 stopni, środek: 40-43 stopnie, góra: 45-47 stopni; WHP-1520 A i częściowo B, 0+, wg AP - I) i dalej pn. granią na szczyt (1518 DF, 0+)
Kto: 
Rafał Kokoszka, Sylwester Wójcik
Klub: 
BKA