Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2401 - 2425
Łącznie: 2625
Np. 2019-02-23
Np. 2019-02-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Stanisławski Wołowa Turnia V 2013-08-15 Szczegóły
GGTB: Zdziarska Przełęcz - Przełęcz pod Kopą Hawrań 2013-08-15 Szczegóły
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Polski Grzebień Lodowy Szczyt IV 2013-08-15 Szczegóły
Północny Filar Świnica IV 2013-08-15 Szczegóły
Pšendova cesta Łomnica VII- 2013-08-15 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-15 Szczegóły
Wschodnia Grań Żabi Koń IV 2013-08-14 Szczegóły
Załupa H, Gnojek Kościelec, Zadni Kościelec III 2013-08-14 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VII 2013-08-13 Szczegóły
Gąsiecki Kościelec V+ 2013-08-13 Szczegóły
Kant Heinricha Zamarła Turnia VII- 2013-08-12 Szczegóły
Europa Europa Świnica V+ 2013-08-12 Szczegóły
Martin Gerlach 2013-08-12 Szczegóły
Klasyczna Galeria Gankowa IV 2013-08-12 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2013-08-12 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-12 Szczegóły
Martin Gerlach III 2013-08-12 Szczegóły
Platňami (Jackovič) Żółta Ściana VI- 2013-08-11 Szczegóły
Cywiński (WC16/D2) Kaczy Bańdzioch II 2013-08-11 Szczegóły
Motyka (WC16/77) Hruba Śnieżna Kopa IV 2013-08-11 Szczegóły
Pd. -zach. żebro (WC17/81) Hruba Śnieżna Kopa II 2013-08-11 Szczegóły
Motyka (WC17/79) Hruba Śnieżna Kopa IV 2013-08-11 Szczegóły
Cez výlom Wielicka Baszta V 2013-08-11 Szczegóły
Lewi Wrześniacy /wariant lewym zacięciem/ Zamarła Turnia V 2013-08-11 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V 2013-08-11 Szczegóły

Strony