Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 3126 - 3150
Łącznie: 3328
Np. 2020-09-18
Np. 2020-09-18
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycenasortuj malejąco Data Akcja
Wariacje klasyczne Tertelisa Mnich VII 2014-09-05 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VII 2017-07-09 Szczegóły
Filar z obejściem + ostroga Kazalnica Mięguszowiecka VII 2013-07-26 Szczegóły
Szare Zacięcie Mięguszowiecki Szczyt Wielki VII 2013-12-19 Szczegóły
Lobby Instruktorskie Kościelec VII 2013-09-08 Szczegóły
Muchosmołowatość Mnich VII 2019-07-18 Szczegóły
Kant Hakowy Mnich VII 2019-07-13 Szczegóły
Łapiński-Paszucha Kazalnica Mięguszowiecka VII 2014-01-11 Szczegóły
Nova Alexandria Wąwóz Międzyścienny VII 2016-07-24 Szczegóły
Greystone Czołówka MSW VII 2016-09-04 Szczegóły
Andromeda Mnich VII 2019-08-17 Szczegóły
50 rokov pre James Bobrovec Mały Gerlach VII 2019-06-30 Szczegóły
Odvet Zadni Kościelec VII 2015-10-03 Szczegóły
Kant hakowy Mnich VII 2016-07-21 Szczegóły
Relaxacny Kut Mały Siarkan VII 2017-08-25 Szczegóły
Budhove oči Mały Gerlach VII 2016-06-21 Szczegóły
Seven Up (dolny - górny) Mnich VII 2014-09-05 Szczegóły
Orolínova cesta Wołowa Turnia VII 2017-06-22 Szczegóły
Cervene Previsy Jastrzębia Turnia VII 2020-07-31 Szczegóły
Hrana platní Szarpane Turnie VII 2017-07-09 Szczegóły
Greystone Mięguszowiecki Szczyt Wielki VII 2013-08-18 Szczegóły
Filar Centralny Galeria Gankowa VII 2013-07-29 Szczegóły
Wariant Biela / Wariant (prawy) na półki / 1-wyciąg drogi Łapińskiego / 2-wyciąg Międzymiastowej / Zacięcie Kosińskiego Mnich VII 2013-08-05 Szczegóły
Quo Vadis Młynickie Solisko VII 2020-07-10 Szczegóły
Szare Zacięcie Czołówka MSW VII 2020-03-01 Szczegóły

Strony