Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 3126 - 3150
Łącznie: 3340
Np. 2020-09-24
Np. 2020-09-24
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Orzeł z Epiru Mięguszowiecki Szczyt Czarny VI+ 2014-03-21 Szczegóły
Grań Morskiego Oka Wschodnia Rumanowa Czuba, Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV 2014-08-28 Szczegóły
Birkenmajer Łomnica V+ 2017-09-01 Szczegóły
Stanisławski / Stanislawskeho depresia Czarny Szczyt IV 2013-08-17 Szczegóły
Grósz - Palencsár Lodowa Kopa III 2019-12-05 Szczegóły
Rysa Szczepańskiego Wielicki Szczyt IV 2016-08-21 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2016-03-24 Szczegóły
Orłowski Mnich V 2014-06-19 Szczegóły
Grań Wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica IV 2014-09-18 Szczegóły
Žulawského cesta Pośrednia Złota Kazalnica IV+ 2017-12-03 Szczegóły
Čuňasova cesta Łomnica V 2013-08-04 Szczegóły
Warianty Klasyczne Tertelisa (start) plus Wariant Kędziora (pod okapikiem) plus Wariant 8B plus równoległa (po lewej) do klasycznej Klasycznej Mnich IV+ 2019-09-12 Szczegóły
Grań Wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica V 2016-09-01 Szczegóły
Prostowanie Filara Małe Solisko IV- 2015-05-19 Szczegóły
Brnčalov pilier Lodowy Szczyt V 2018-08-18 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2013-09-29 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2020-06-30 Szczegóły
Birkenmajer Sławkowski Szczyt IV 2017-03-04 Szczegóły
Cepelova Skrajna Rzeżuchowa Turnia VI 2019-03-23 Szczegóły
Pd.-wsch. grań Gerlach III 2015-08-10 Szczegóły
Filar Północny Świnica IV- 2016-01-03 Szczegóły
Prawy Abgarowicz Cubryna V 2014-03-14 Szczegóły
Zemsta Wacława Mnich VII- 2014-08-23 Szczegóły
Lewi wrześniacy Zamarła Turnia V 2017-07-29 Szczegóły
Zacięciem Kozia Kopka V 2013-08-30 Szczegóły

Strony