Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 3126 - 3150
Łącznie: 3340
Np. 2020-09-24
Np. 2020-09-24
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj malejąco Akcja
Warianty Klasyczne Mnich VI+ 2020-07-05 Szczegóły
Grań Czarnego Stawu Żabi Mnich, Żabi Szczyt Wyżni, Kopa Spadowa, Niżnie Rysy, Rysy, Żabi Koń, Żabia Turnia Mięguszowiecka, Wołowa Turnia, Hińczowa Turnia, Mięguszowiecki Szczyt Czarny 2020-07-05 Szczegóły
Dies Irae Osterwa IX 2020-07-05 Szczegóły
GGT: Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz- Zmarzły Szczyt Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt II 2020-07-05 Szczegóły
Puškáš + Puklina v platni Łomnica V+ 2020-07-05 Szczegóły
Grań Granatów Wielickich Dwoista Turnia, Wielka Granacka Turnia, Wielicka Kopa, Podufała Turnia, Rogata Turnia, Staroleśna III 2020-07-06 Szczegóły
WHP 1343 (Stanisławski, Żuławski) Mały Ganek V+ 2020-07-08 Szczegóły
WHP 1078 (Gnojek, Stanisławski) Żabi Szczyt Wyżni III 2020-07-09 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt IV+ 2020-07-10 Szczegóły
Cesta k Slnku + Motyka (cz.1) Lodowa Kopa V- 2020-07-10 Szczegóły
Cesta k Slnku + Motyka (cz.2) Mały Lodowy Szczyt V 2020-07-10 Szczegóły
Birkenmajer (wariantem Motyka-Sawicki) Łomnica V+ 2020-07-10 Szczegóły
Kamcina Cesta Młynickie Solisko VI 2020-07-10 Szczegóły
Quo Vadis Młynickie Solisko VII 2020-07-10 Szczegóły
Augustova Osterwa V+ 2020-07-10 Szczegóły
GGT: Zachodnie Żelazne Wrota- Galeria Gankowa Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt, Ganek III 2020-07-11 Szczegóły
Lobby instruktorskie Kościelec VII- 2020-07-11 Szczegóły
Droga Orłowskiego Mnich V 2020-07-11 Szczegóły
Fantazja Żabi Kapucyn VII- 2020-07-13 Szczegóły
WHP 1004 (Czech, Skotnicówna, Stanisławski) Żabi Koń V+ 2020-07-14 Szczegóły
Cez výlom Wielicka Baszta, Dwoista Turnia V 2020-07-15 Szczegóły
Północna grań Dwoista Turnia III 2020-07-15 Szczegóły
Jubilejná Wielicka Baszta IV 2020-07-15 Szczegóły
WHP 536 (Gnojek, Stanisławski) + WHP 856 (Hryniewiecki, Stanisławski) Mnich, Cubryna VI 2020-07-20 Szczegóły
Augustova Osterwa V+ 2020-07-21 Szczegóły

Strony