Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2682
Np. 2019-06-16
Np. 2019-06-16
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Sadek-Zlatnik Kołowy Szczyt VI- 2016-07-31 Szczegóły
Jargiło-Paćkowski Zamarła Turnia VI+ 2018-05-01 Szczegóły
GGTZ: Bystra - Liliowe Bystra 2002-02-15 Szczegóły
Pachniesz Brzoskwinią Kopa Spadowa VII- 2015-08-09 Szczegóły
Klasyczna Zamarła Turnia V 2014-08-09 Szczegóły
Žľabom do štrbiny nad Kotlinami (S stena) Krywań II 2016-12-19 Szczegóły
lewym żebrem pd.- zach. ściany Hruba Turnia III 2018-10-31 Szczegóły
Hranaty kut Huncowski Szczyt VI 2015-10-02 Szczegóły
Kant klasyczny Mnich VI- 2017-07-14 Szczegóły
Srodkowe Żeberko Skrajny Granat V- 2013-07-21 Szczegóły
Prawe Żebro Skrajny Granat IV+ 2015-02-07 Szczegóły
Vých. Ž. veža J pilierom (III,jedno miesto V) Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2016-05-26 Szczegóły
Motyka Łomnica V 2017-12-21 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI+ 2013-10-31 Szczegóły
Świerz Wielka Kapałkowa Turnia III 2015-07-11 Szczegóły
Patrzykont Zadni Kościelec IV+ 2014-07-20 Szczegóły
grań Kończystej Kończysta II 2016-09-10 Szczegóły
Lobby Instruktorskie Kościelec VII- 2018-08-30 Szczegóły
Prawy Filar Strzelecka Turnia V 2014-06-08 Szczegóły
Główny żleb zachodniej ściany (Żleb Świerza) Świstowy Szczyt 2017-04-02 Szczegóły
Kant Heinricha Zamarła Turnia VII- 2013-08-12 Szczegóły
Červené previsy Jastrzębia Turnia VII- 2014-10-27 Szczegóły
Dezyderata Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2016-01-09 Szczegóły
Páleníček - Kút v platni Strzelecka Turnia VII- 2017-08-26 Szczegóły
Fuczok Mnich VII- 2013-08-19 Szczegóły

Strony