Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2418
Np. 2018-07-21
Np. 2018-07-21
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Dolny Kriššák + Lewy Puškáš Kieżmarski Szczyt V 2013-05-11 Szczegóły
Filar Kellego Jaworowy Szczyt V- 2016-07-10 Szczegóły
Zlatá ulička Mały Kieżmarski Szczyt IV 2015-01-02 Szczegóły
Sopel Ponad Ogród Turnia V 2018-03-04 Szczegóły
Filar Slamy / Slámov pilier Łomnica V 2014-01-08 Szczegóły
Płyty Kutty Batyżowiecki Szczyt V- 2016-09-15 Szczegóły
Północne obejście Żłobista Turnia II 2015-07-04 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2015-08-11 Szczegóły
GGTW: Kołowy Przechód - Przełęcz Stolarczyka Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt, Kołowy Szczyt, Papirusowe Turnie II+ 2017-06-28 Szczegóły
Schody do nieba Kazalnica Mięguszowiecka VI+ 2014-07-07 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI 2013-07-27 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2016-03-20 Szczegóły
Prawy Motyka Ostry Szczyt IV 2014-09-18 Szczegóły
Ľadový komín Koprowa Turnia IV+ 2017-11-28 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2013-10-14 Szczegóły
Przez Płyte Mnich II 2016-09-02 Szczegóły
Dolina Śnieżna - wspinanie lodowe na progach Wyżnia Lodowa Przełęcz 2015-05-16 Szczegóły
Grań Soliska / Soliskovy hreben Wielkie Solisko III 2014-04-05 Szczegóły
Sopeľ Ponad Ogród Turnia 2017-02-14 Szczegóły
Stanisławski Wołowa Turnia V 2015-08-08 Szczegóły
Final Cut Galeria Gankowa VI 2013-08-17 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2016-01-03 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2014-08-14 Szczegóły
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Jaworowy Szczyt Jagnięcy Szczyt, Jaworowy Szczyt IV 2017-08-15 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V 2013-08-19 Szczegóły

Strony