Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2625
Np. 2019-02-23
Np. 2019-02-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Lodospad Grosza Sławkowski Szczyt II+ 2015-02-07 Szczegóły
Šašov ľad Kráľovská stráž III+ 2017-01-18 Szczegóły
Robakiewicz Mnich III 2014-02-08 Szczegóły
Błogie Odrętwienie - 5. (ostatni) wyciąg Mnich VI+ 2014-08-30 Szczegóły
Rokokowa Kokota Mnich IX 2015-07-17 Szczegóły
Jaworowa Grań Mały Jaworowy Szczyt III 2015-10-03 Szczegóły
Motyka (Durna Grań) Durny Szczyt IV 2017-07-30 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2014-08-02 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2016-06-26 Szczegóły
Wacław Spituje Mnich VII+ 2013-07-08 Szczegóły
Titanová Pasca Rogowa Grań IV+ 2018-01-11 Szczegóły
Lewy Filar Strzelecka Turnia IV 2014-11-11 Szczegóły
Wschodnia Grań Żabi Koń II+ 2016-09-12 Szczegóły
Wesołej Zabawy Wielka Mnichowa Baba IV 2013-12-01 Szczegóły
Kuttove platne Batyżowiecki Szczyt V- 2018-09-17 Szczegóły
Elina Osterwa VIII 2015-06-17 Szczegóły
Štáflovka Wołowa Turnia V- 2017-06-09 Szczegóły
Zachodnie Żebro Wielkie Solisko III 2014-06-22 Szczegóły
Kordys Wysoka III 2015-08-22 Szczegóły
Bez znaczenia Bula pod Bańdziochem IV+ 2016-02-20 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2013-08-04 Szczegóły
Eufória Ściana pod Skokiem VI+ 2017-09-10 Szczegóły
Zacięcie Mierzejewskiego Mnich V 2014-06-18 Szczegóły
Prawy Dziędzielewicz Kościelec VI 2016-08-28 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2013-08-27 Szczegóły

Strony