Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2575
Np. 2018-11-20
Np. 2018-11-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Przez ścianę Kieżmarskiej Czuby Kieżmarski Szczyt II 2017-02-11 Szczegóły
Wschodni Filar Ważecki Ząb IV+ 2013-10-26 Szczegóły
Łańcuchówka Morskooczna Żabia Lalka, Żabi Koń, Zadni Mnich, Mnich 2015-07-31 Szczegóły
Puškáš Tępa IV- 2015-12-16 Szczegóły
Załupa H Zadni Kościelec II 2017-06-03 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2014-08-10 Szczegóły
Oceľová niť (Haľkova cesta) Osterwa VIII 2014-06-27 Szczegóły
Mięguszowiecka Grań Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV 2016-07-20 Szczegóły
Kombinacja: Rohatka - Polski Grzebień - Litworowa Przełęcz - Wschodnie Żelazne Wrota Mała Wysoka, Litworowy Szczyt 2018-04-08 Szczegóły
Filar Kellego Jaworowy Szczyt V 2013-08-04 Szczegóły
Parada Jedynek Kocioł Kazalnicy VII 2015-01-18 Szczegóły
Lewy Puskas + Grań Wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica V+ 2016-06-30 Szczegóły
Grań Hrubego Hruby Wierch, Wielka Teriańska Turnia II 2018-11-08 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-08-03 Szczegóły
Haberlein Ostry Szczyt IV 2015-06-05 Szczegóły
Wariant R Mnich IX- 2015-09-14 Szczegóły
Prawe żebro Pośrednia Kapałkowa Turnia III 2017-07-17 Szczegóły
Dolina Śnieżna Śnieżny Zwornik II 2014-03-14 Szczegóły
Szczyrbskie Solisko Wielkie Solisko, Szczyrbskie Solisko 2016-04-15 Szczegóły
Prawym ograniczeniem sciany Mnich Małołącki IV 2018-01-06 Szczegóły
Festiwal granitu Zamarła Turnia V 2013-08-24 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2014-10-11 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2016-09-04 Szczegóły
Cepelova Cesta Skrajna Rzeżuchowa Turnia VI 2018-08-07 Szczegóły
Stanisławki Świnica III 2011-11-15 Szczegóły

Strony