Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 31
Łącznie: 31
Np. 2022-08-14
Np. 2022-08-14
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Stanisławski + grań Jaworowy Róg IV 2020-10-02 Szczegóły
Droga Birkenmajera Rówienkowa Turnia IV 2020-10-02 Szczegóły
Stanisławski Skrajna Nowoleśna Turnia II 2020-08-27 Szczegóły
Motyka Żłobisty Szczyt V 2020-08-26 Szczegóły
Droga Gnojka Kościelec III 2020-08-17 Szczegóły
Pn. - wsch. żlebem Świnica II 2020-08-17 Szczegóły
Od pn. przez Gąsienicową Przeł. Świnica III 2020-08-17 Szczegóły
Przez Niebieską Przeł. Zawratowa Turnia II 2020-08-17 Szczegóły
Setka - górna część Zadni Kościelec IV 2020-08-17 Szczegóły
Pn. - zach. ścianą Kaczy Szczyt II 2020-08-12 Szczegóły
Droga Motyki Wschodni Żelazny Szczyt V 2020-08-12 Szczegóły
Przez Gankową Przełęcz od pn. - wsch. Ganek V 2020-08-08 Szczegóły
Płd. grzędą Szczyrbski Szczyt IV 2020-08-07 Szczegóły
Szczyrbski Szczyt ---> Szatan Szczyrbski Szczyt, Szatan III 2020-08-07 Szczegóły
Warianty w pn. ścianie Pośrednia Śnieżna Turnia V 2020-08-06 Szczegóły
Lewą częścią pn. ściany Mała Śnieżna Turnia III 2020-08-06 Szczegóły
Pn. - wsch. granią Wielka Śnieżna Turnia III 2020-08-06 Szczegóły
Od płd. - zach. (Jankową Drabiną) Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Szczegóły
Wschodnią ścianą Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Szczegóły
Żlebem od pn. - wsch. Pośrednia Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Szczegóły
Pn. - zach. ścianą Niżni Barani Zwornik IV 2020-08-05 Szczegóły
WHP1666 + Kutta Gerlach, Batyżowiecki Szczyt IV+ 2020-07-28 Szczegóły
WHP1250 (Stanisławski) + WHP1037 + WHP1022 Wysoka, Rysy V 2020-07-27 Szczegóły
"Leporowski + Stanisławski + Sokołowscy" Kozi Wierch V 2020-07-22 Szczegóły
WHP 536 (Gnojek, Stanisławski) + WHP 856 (Hryniewiecki, Stanisławski) Mnich, Cubryna VI 2020-07-20 Szczegóły
WHP 1004 (Czech, Skotnicówna, Stanisławski) Żabi Koń V+ 2020-07-14 Szczegóły
WHP 1078 (Gnojek, Stanisławski) Żabi Szczyt Wyżni III 2020-07-09 Szczegóły
WHP 1343 (Stanisławski, Żuławski) Mały Ganek V+ 2020-07-08 Szczegóły
WHP 112 ABC, WHP 130 AC, WHP 154, WHP 62 częściowo A, reszta opis niżej Kościelec, Mały Kozi Wierch, Zmarzła Przełęcz, Niebieska Turnia IV 2020-06-25 Szczegóły
Filar Staszla, Środkowe Żebro, Prawe Żebro. Zadni Granat, Skrajny Granat VI- 2020-06-06 Szczegóły
Prawy Dziędzielewicz -> Kościelec -> Mylna Przełęcz -> Kościelec Kościelec VI 2020-05-23 Szczegóły