Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pustá
Miesto: 
Zamarla turňa
Cesta: 
Prawi Wrześniacy (wariant Siadka)
Obťažnosť: 
VI+
Stýl: 
OS
Čas: 
3h 50min
Dátum: 
2013-08-02
Kto: 
Darek Bogusłowicz, Leszeg Zug