Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Piatich Poľských plies
Miesto: 
Zamarla turňa
Cesta: 
Prawy Heinrich
Obťažnosť: 
VII-
Čas: 
3,5
Dátum: 
2020-11-15
Kto: 
Mateusz Madej, Marcin Miśkiewicz, Hubert Sienkiewicz
Klub: 
KW Krakow, Sniezny Kockodan Polisz Montajn Tim