Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hincova
Miesto: 
Kôprovský štít
Cesta: 
Rebrom
Obťažnosť: 
II
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Doplňujúce ocenenie: 
WI2+
Čas: 
1 hod
Dátum: 
2015-02-12
Poznamky: 
zlyžované do Hlinskej doliny
Kto: 
M.Červienka