Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 3426 - 3450
Spolu: 3693
Napr., 2021-09-20
Napr., 2021-09-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť zostupne Akčné
Grań Fajek Wierch pod Fajki II 2020-11-13 Podrobnosti
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2020-11-14 Podrobnosti
Grań Kościelców Kościelec II 2020-11-15 Podrobnosti
Matrix Kościelec IX- 2020-11-15 Podrobnosti
Prawy Heinrich Zamarła Turnia VII- 2020-11-15 Podrobnosti
Południowe żebro Orla Baszta V 2020-11-15 Podrobnosti
Południowa depresja Orla Baszta II 2020-11-15 Podrobnosti
Pd.-zach. żebro Orla Baszta II 2020-11-15 Podrobnosti
Mu-mu-mu i Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VIII- 2020-11-15 Podrobnosti
Prawym kominem północnej ściany - Motyka Zmarzłe Czuby IV 2020-11-26 Podrobnosti
Suchý hrebeň Lodowy Szczyt 2020-11-26 Podrobnosti
Żebro Rzepeckich Pośredni Granat IV+ 2020-12-02 Podrobnosti
Filarek Dyżurnych Kościelec VI 2020-12-05 Podrobnosti
Środkowe Żebro Skrajny Granat IV 2020-12-12 Podrobnosti
Błądzące Panienki Czołówka MSW V+ 2020-12-12 Podrobnosti
Setka Zadni Kościelec IV+ 2020-12-13 Podrobnosti
Milczenie Kozic Kościelec V+ 2020-12-13 Podrobnosti
Północny Filar Świnicy Świnica IV+ 2020-12-13 Podrobnosti
Północny Filar Świnicy Świnica IV+ 2020-12-15 Podrobnosti
Środkowa depresja Mięguszowiecki Szczyt Czarny II 2020-12-17 Podrobnosti
Depresja Staszla Świnica IV+ 2020-12-18 Podrobnosti
Wesołej Zabawy Wielka Mnichowa Baba IV 2020-12-19 Podrobnosti
Północno-wschodnim żebrem Kościelec V 2020-12-19 Podrobnosti
Zachodni Filar Kopa Spadowa VI- 2020-12-20 Podrobnosti
Klin Osterwa VI 2020-12-26 Podrobnosti

Stránky