Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 251 - 275
Spolu: 3482
Napr., 2021-06-17
Napr., 2021-06-17
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť vzostupne Akčné
Korosadowicz Kołowy Szczyt V 2020-08-09 Podrobnosti
Wachowicz wariantem hakowym + nowy wariant do Trawersu Ła-Py Mnich VII 2020-08-09 Podrobnosti
Śnieżna Grań Pośrednia Śnieżna Turnia, Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-09 Podrobnosti
Lato w Kobylanach Zmarzła Przełęcz VI+ 2020-08-08 Podrobnosti
Kurczab Gerlach VI- 2020-08-08 Podrobnosti
Čihulov pilier Batyżowiecki Szczyt V+ 2020-08-08 Podrobnosti
Odvet, Zakaz stękania, Problemy przy kasie Zadni Kościelec VIII 2020-08-08 Podrobnosti
Motyka Mały Kołowy Szczyt VI- 2020-08-08 Podrobnosti
Przez Gankową Przełęcz od pn. - wsch. Ganek V 2020-08-08 Podrobnosti
Motyka Zamarła Turnia V 2020-08-08 Podrobnosti
Pietrzak - Surdykowski Jastrzębia Turnia V 2020-08-07 Podrobnosti
Płd. grzędą Szczyrbski Szczyt IV 2020-08-07 Podrobnosti
Szczyrbski Szczyt ---> Szatan Szczyrbski Szczyt, Szatan III 2020-08-07 Podrobnosti
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2020-08-07 Podrobnosti
Filar Motyki Ostry Szczyt IV 2020-08-06 Podrobnosti
Festiwal Granitu, Motyka Zamarła Turnia 2020-08-06 Podrobnosti
Pn. - wsch. granią Wielka Śnieżna Turnia III 2020-08-06 Podrobnosti
Od płd. - zach. (Jankową Drabiną) Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Podrobnosti
Wschodnią ścianą Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Podrobnosti
Żlebem od pn. - wsch. Pośrednia Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Podrobnosti
Warianty w pn. ścianie Pośrednia Śnieżna Turnia V 2020-08-06 Podrobnosti
Lewą częścią pn. ściany Mała Śnieżna Turnia III 2020-08-06 Podrobnosti
Pn. - zach. ścianą Niżni Barani Zwornik IV 2020-08-05 Podrobnosti
Kombinacja Surdel - Sokołowski Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2020-08-02 Podrobnosti
Slamova cesta Mały Kołowy Szczyt VI+ 2020-08-02 Podrobnosti

Stránky