Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 26 - 50
Spolu: 3482
Napr., 2021-06-17
Napr., 2021-06-17
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť vzostupne Akčné
Środkową częścią pn. ściany WHP 175 Kozie Czuby III 2021-03-07 Podrobnosti
Stanisławski Kościelec V+ 2021-03-03 Podrobnosti
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V 2021-02-28 Podrobnosti
Kuluar Kurtyki + Robakiewicz Mnich III+ 2021-02-28 Podrobnosti
Lodospad Ciężki Próg Doliny Ciężkiej III+ 2021-02-28 Podrobnosti
Czarne Zaciecie Czołówka MSW VII 2021-02-27 Podrobnosti
black jack Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła VII+ 2021-02-27 Podrobnosti
Rysa Strzelskiego Próg Mnichowy V+ 2021-02-27 Podrobnosti
Cesta Komarnických Zadni Gerlach IV 2021-02-22 Podrobnosti
Odlot Zadni Kościelec VI- 2021-02-21 Podrobnosti
Agregat Aurora Czuba nad Karbem V+ 2021-02-20 Podrobnosti
Prawy Dziadek Czołówka MSW VI+ 2021-02-20 Podrobnosti
Whp 207 Buczynowa Strażnica IV+ 2021-02-15 Podrobnosti
milczenie kozic Kościelec V 2021-02-10 Podrobnosti
Magická Línia Galeria Szatana VIII+ 2021-02-09 Podrobnosti
Tragikomedia + Veverka Sławkowski Szczyt VII 2021-02-07 Podrobnosti
Śniegi Kilimanjaro Próg Kotła Kościelcowego V+ 2021-02-06 Podrobnosti
Jackovič Velič Wielka Granacka Baszta VII 2021-02-05 Podrobnosti
Kuluar Kurtyki Próg Mnichowy 2021-02-01 Podrobnosti
Tatarková cesta, variant za A0 Mała Granacka Baszta VI+ 2021-02-01 Podrobnosti
Filar Puskasa Kozia Kopka IV 2021-01-10 Podrobnosti
Powiedz, że się boisz Próg Kotła Kościelcowego V+ 2021-01-10 Podrobnosti
Samotári v dave Wielkie Solisko VII 2021-01-10 Podrobnosti
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2021-01-09 Podrobnosti
Rysa Strzelskiego Próg Mnichowy V+ 2021-01-09 Podrobnosti

Stránky