Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 151 - 175
Spolu: 3574
Napr., 2021-08-04
Napr., 2021-08-04
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cestazoradiť zostupne Miejsce Obťažnosť Dátum Akčné
Kominom Skrajna Garajowa Ławka V 2015-03-20 Podrobnosti
Motyka Wysoka III 2017-02-16 Podrobnosti
Orla Perć Skrajny Granat, Orla Baszta, Mała Buczynowa Turnia, Wielka Buczynowa Turnia II 2019-03-23 Podrobnosti
Droga Birkenmajera Rówienkowa Turnia IV 2020-10-02 Podrobnosti
Lomnicka kopa Žlabom Łomnica III 2015-12-28 Podrobnosti
Lobby Instruktorskie Kościelec VII- 2017-08-14 Podrobnosti
Jargiłło-Paćkowski Zamarła Turnia VI+ 2013-10-05 Podrobnosti
Lewy Motyka Ostry Szczyt V 2015-08-01 Podrobnosti
Trawers Paryskiego (od południa) + Prawe żebro Ponad Ogród Turnia II 2019-10-01 Podrobnosti
Batyżowiecki 1+1 (Kutta, Bernadzikiewicz-Kenar) Batyżowiecki Szczyt V- 2021-07-27 Podrobnosti
Stupid wall Wołowa Turnia VII 2014-08-09 Podrobnosti
Droga Puskasa Łomnica V 2016-08-05 Podrobnosti
Birkenmajerova cesta Kieżmarski Szczyt IV 2018-05-13 Podrobnosti
Komin Zamkowskiego Sławkowska Kopa III 2014-01-09 Podrobnosti
Kút Maňana Trzy Kopy VI+ 2020-02-21 Podrobnosti
Prawy Puskas Kieżmarski Szczyt V 2013-08-18 Podrobnosti
Penelopa Sławkowski Szczyt IV 2015-01-17 Podrobnosti
Kryštálový sen Lodowa Kopa V 2016-12-19 Podrobnosti
Prawe żebro i prawy filar Trójkątnej Turni Garajowa Strażnica III 2018-11-12 Podrobnosti
Surdel Zadni Kościelec V 2015-10-04 Podrobnosti
Dieška Osterwa VII- 2019-07-19 Podrobnosti
Sprężyna Mnich VII- 2017-07-22 Podrobnosti
Surdel-Uchmański Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2013-08-03 Podrobnosti
Birkenmajer Kieżmarski Szczyt IV 2015-07-10 Podrobnosti
Poważne Buty Mnich VI+ 2019-08-10 Podrobnosti

Stránky