Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 76 - 100
Spolu: 3574
Napr., 2021-08-04
Napr., 2021-08-04
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cestazoradiť zostupne Miejsce Obťažnosť Dátum Akčné
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI 2013-07-27 Podrobnosti
Komarniccy Żłobisty Szczyt IV 2018-08-13 Podrobnosti
Eštok - Janiga Wołowa Turnia VII- 2015-06-04 Podrobnosti
Ale je nam hej Młynickie Solisko VII- 2020-07-28 Podrobnosti
Adin usmev Czerwona Skałka III 2017-02-27 Podrobnosti
Szare Zacięcie Mięguszowiecki Szczyt Wielki VII 2019-04-28 Podrobnosti
Patrzykont Zadni Kościelec V 2013-10-08 Podrobnosti
Sprężyna Mały Młynarz VI 2015-08-11 Podrobnosti
Kombinacja Żebro + Droga Blondyna Bula pod Bańdziochem III+ 2020-10-17 Podrobnosti
Filar Wołowego Grzbietu Wołowy Grzbiet III 2016-01-02 Podrobnosti
Korosadowiczova cesta Żółta Ściana V 2017-08-19 Podrobnosti
Południowo-wschodnia grań Ciężka Turnia IV 2014-08-18 Podrobnosti
Lobby instruktorskie Kościelec VII- 2019-10-20 Podrobnosti
Młynarkowy Żleb Młynarka II 2014-04-05 Podrobnosti
Filar Cihuli Batyżowiecki Szczyt V+ 2016-08-13 Podrobnosti
Klasyczna Mnich IV+ 2013-08-17 Podrobnosti
Stanislawského depresia Czarny Szczyt IV- 2018-05-29 Podrobnosti
Puskas Wielka Warzęchowa Strażnica III 2015-02-15 Podrobnosti
Birkenmajer 3x Łomnica IV 2020-06-25 Podrobnosti
Stanislawskeho cesta Lodowy Zwornik V 2017-01-21 Podrobnosti
Zachodnia Grań Zadni Mnich II 2013-08-22 Podrobnosti
Okołofuczok - 1. wyciąg Mnich V+ 2015-07-06 Podrobnosti
Gnojek Kościelec III 2015-07-19 Podrobnosti
Veterný kút Turnia nad Skokiem V 2015-10-03 Podrobnosti
Junova Osterwa VI 2020-08-12 Podrobnosti

Stránky