Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa
Miejsce: 
Śnieżny Zwornik
Nazwa drogi: 
Dolina Śnieżna
Wycena: 
II
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI3
Czas: 
11h
Data: 
2014-03-14
Kto: 
Greg, Kilerus, Madness