Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Małej Zimnej Wody
Miejsce: 
Łomnica
Nazwa drogi: 
Hokejka
Wycena: 
VI+
Czas: 
5h
Data: 
2013-08-03
Kto: 
Paweł Grela, Piotr Zieliński