Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mnich
Nazwa drogi: 
Klasyczna
Wycena: 
IV+
Styl: 
RP-znając
Czas: 
2,5
Data: 
2013-07-27
Kto: 
Joanna Szkliniarz, Grzegorz Nocuń
Klub: 
Świętokrzyski K.A.