Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Ostry Szczyt
Nazwa drogi: 
Motyka
Wycena: 
IV
Czas: 
4h
Data: 
2010-07-12
Kto: 
Maciej Stanisławski, Alan Stysiak, Tomasz Gołąbek, Paweł Chlebicki