Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Jaworowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Filar Kellego
Wycena: 
IV
Styl: 
OS
Data: 
2012-10-21
Uwagi: 
Bez wejścia na szczyt, powrót zjazdami z filara.
Kto: 
Ivona, Natalia