Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Nazwa drogi: 
Shangri La
Wycena: 
VIII
Styl: 
RP
Data: 
2023-09-15
Uwagi: 
L1 VII OS, L2 VIII RP, L3 VIII- OS
Kto: 
Adam Morawiec, Kamil Żmija