Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Ciężka Turnia
Nazwa drogi: 
Bernadzikiewicz/Puskas
Wycena: 
III
Czas: 
1h
Data: 
2023-08-19
Uwagi: 
Dzień burzowy, zresztą po dniu burzowym. W poszukiwaniu suchej ściany. Dół wariantami Bernadziekiewicza skośnie w prawo na południowy filar, którym (Puskas) w górę do wierzchołka. Zejście trawersami północnej ściany i dolną częścią drogi Karłowicza.
Kto: 
Greg, Ilona (KW Sakwa)